Kravutbildning – Travers

Missa inte detta utbildningstillfälle!

Var:                    Norra Morän utbildning, Norra Moränvägen 4, Ed (Teori) Företagsförlagd (Praktisk del)

Kursdatum:      7 mars 2019

Tid:                     Kl 07.00 – 13.00

Pris via eDIT:   1550 kr per person, inkl fika. Moms tillkommer

Sista anmälningsdatum 5 mars 2019. Max 8 personer

Travers
Kursen består av en teoridel med avslutande prov samt en praktisk del med övningar och uppvisning av manövrering.
Kurstiden kan komma att variera baserat på deltagarnas tidigare kunskaper.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som hanterar och genomför lyft med travers eller annan lyftanordning, samt för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Dokumentation – Utbildningsbevis
Utbildningsbevis utfärdas och kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Utbildningsinnehåll
• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
• Manövrera maskinen
• Planering och genomförande av lyft med travers
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker

Mål
Att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen genom en säker hantering av tungt gods.

Dokumentation – Utbildningsbevis
Utbildningsbevis utfärdas och kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Anmälningsregler

Anmälan är bindande och sker via detta anmälningsformulär. Ange företagsnamn/organisation, antal deltagare med för- och efternamn, organisationsnummer samt fakturaadress. Kursavgiften faktureras i efterhand av kursarrangören. Moms tillkommer på alla kursavgifter.

VÄLKOMMEN!

Kursledare

Utbildningen hålls av Lennart Ernstzon, Maskin & Trafikutbildningar i Gustafs AB.