Som medlem i eDIT är du en del i ett stort nätverk av både företag, handel, kommun och andra verksamheter i hela Dalsland.

Behöver ni som företag kompetensutveckling kan vi hjälpa till att hitta de rätta utbildningarna och genomföra dem i Dalsland.

Som medlem får du:

• Behovsanpassade utbildningar till förmånligare priser och villkor

• Erfarenhetsutbyte på våra föreläsningar/kurser

• Synergieffekter och förståelse för andra verksamheter – stärkt lokalt/regionalt nätverk

• Förtur till våra seminarier och utbildningar

• Möjlighet till att påverka utbildningsutbudet

Hör av dig så berättar vi mer!