BAM – Bättre Arbetsmiljö

Missa inte detta utbildningstillfälle i BAM – Bättre arbetsmiljö. Utbildningen  är tillgänglig för eDITs medlemmar och ordnas av IUC Väst.

Var:                    I Dalsland

Kursdatum:      12 november 2018

Tid:                     Kl 08.00

Pris:                   4500 kr per person. Moms tillkommer.

Sista anmälningsdatum 2 november 2018.

BAM

Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget är förankrat i vardagen kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. Utbildningen består av föreläsningar, fallstudier och grupparbeten. Hemuppgifter att fundera vidare på ges mellan utbildningstillfällena, för att kunskapsinhämtningen ska bli extra effektiv och förankrad på arbetsplatsen.

Målgrupp
Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Ur innehållet

  • Lagar och föreskrifter inom området
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Samspel och samarbete
  • Fysiska och psykosociala risker
  • Riskhantering
  • Ansvar, roller och befogenheter
  • Introduktion av nyanställda

Omfattning 3 heldagar

Anmälningsregler

För mer information och anmälan som sker direkt till IUC Väst klicka här:

VÄLKOMMEN!

Kursledare

Utbildningen hålls av Nercia utbildning.