eDIT – Ett Dalsland i Tillväxt ingår i flera nätverk och samarbeten för att främja och utveckla ett starkt, attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland.