Kravutbildningar

För att få utföra vissa arbeten krävs lagstadgade utbildningar enligt Arbetsmiljöverket. Kravutbildningar ger dig som deltagare verktyg för att på ett säkert och ekonomiskt sätt förebygga skador på människor, maskiner och last.

I menyn ovan klicka på kurser/kravutbildningar för att se aktuellt utbud.