eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ett Dalsland på Spåret

“Ett Dalsland på Spåret” är en arbetsgrupp av engagerade Dalslänningar med intresse i järnvägens utveckling. Vi kommer från olika kommuner och olika perspektiv, från näringslivet, politik och föreningar. Från “Dalslandspendeln” och “ett Dalsland i Tillväxt”. Vårt engagemang grundar sig i intresse för miljö och samhällsutveckling, och vi samlas i ett försök att påverka processerna som leder till utveckling i vårt område. Tillsammans har vi under 2019-2021 genomfört en förstudie med stöd av LEADER – framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, och presenterar här resultatet av vårt arbete. Läs mer här: