Ordförande:

Janerik Gunnarson, företagarna
E-post: janerik@ettdalslanditillvaxt.se

Ledarmöter:

Madelaine Hartman, Rektor Vuxenutbildningen Åmål
E-post: madeleine.hartman@amal.se

Ingela Nordström, Ahlström-Munksjö
E-post: ingela.nordstrom@ahlstrom-munksjo.com

Iréne Malmberg, Sensus
E-post: irene.malmberg@sensus.se

Carina Håkansson, Lantbrukare Gestad
E-post: slommehagen@hotmail.se

Tony Eriksson, Viconia IT AB
E-post: tony.eriksson@viconia.se

Lars-Göran Berg
E-post: lars-goran.berg@hotmail.com

Jim Jacobsson, Ingenör WS Elcon
E-post: jim.jacobsson@telia.com

Anders Lindgren, Mötesplats Steneby
E-post: anders.lindgren@steneby.se