eDIT samordnar och genomför kompetensutveckling lokalt i Dalsland för arbetsgivare i Dalsland!

Idag köper arbetsgivare i Dalsland utbildningar för sina anställda helt ovetande om att det finns fler arbetsgivare som har behov av samma utbildningsinsatser. Dessa utbildningar förläggs ofta på annan ort med kostnader för både traktamenten, resor och boende som följd. Utökade utbildningskostnader som är hämmande för en sund kompetensutveckling och som försämrar vår konkurrenskraft.

eDIT arbetar med att kartlägga och samordna utbildningsbehoven hos våra medlemmar. Utifrån denna kartläggning ska föreningens medlemmar kunna erbjudas möjlighet att ta del av de utbildningar/kurser/föreläsningar som redan är planerade och tänkta att genomföras av andra medlemmar i föreningen. Eftersom fler medlemmar kan delta i en utbildning skapar det förutsättningar för att utbildningsinstitut och kursledare kommer till oss i Dalsland istället för att vi ska resa till dem

Då eDIT upphandlar utbildning på uppdrag av flera olika arbetsgivare i Dalsland har föreningen möjlighet att förhandla fram behovsanpassade utbildningar till förmånligare priser och villkor. Genom denna samordning uppnår vi kostnadseffektivitet och sparar både tid och pengar för våra medlemmar. Vi stärker också våra lokala och regionala nätverk när vi träffas på ett naturligt sätt vid utbildningstillfällena.

Tillsammans främjar vi ett konkurrenskraftigt Dalsland!