Mobil Arbetsplattform med fallskydd

Missa inte detta tillfälle till kravutbildning – Mobil Arbetsplattform med fallskydd!

Var:                    Norra Moränvägen 4, Ed

Kursdatum:      17 november 2018

Tid:                    Kl 08.30 – 14.00

Pris via eDIT:   1800 kr per person, inkl. fika. Moms tillkommer.

Sista anmälningsdatum  12 november 2018.

Utbildningen syftar till att utbilda användare av skylift/mobila arbetsplattformar till säkra och effektiva förare. Utbildningen består av lika delar teori och praktiska övningar och omfattar områden som arbetsmiljölagen, olika typer av arbetsplattformar, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn samt säkerhetsbestämmelser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som hanterar, kör eller ansvarar för mobila arbetsplattformar.
I kursen lär sig deltagaren att använda mobila arbetsplattformar på ett effektivt sätt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Fallskydd
Kursen ger kunskap om de lagar och normer som reglerar arbete på höjd.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap(AFS 2006:06)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29§ står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2004 Mobila arbetsplattformar.

Utbildningsinnehåll

  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och utförande
  • Säkerhet
  • Aktuella föreskrifter
  • Praktiska övningar

Mål
Säkra användare av liftanordningar. Att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker hantering. Förebygga tillbud och olyckor. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Behörighet
Utbildningen ger behörighet i 5 år.

Anmälningsregler

Anmälan är bindande och sker via detta anmälningsformulär Ange företagsnamn/organisation, antal deltagare med för- och efternamn, organisationsnummer samt fakturaadress. Kursavgiften faktureras i efterhand av kursarrangören. Moms tillkommer på alla kursavgifter.

VÄLKOMMEN!

Ladda ner pdf

Kursledare

Utbildningen hålls av Lennart Ernstzon, Maskin & Trafikutbildningar i Gustafs AB.