Framtidsjobb för unga i Dalsland

Föreningen eDIT, Ett Dalsland i Tillväxt, driver leaderprojektet FRAMTIDSJOBB FÖR UNGA I DALSLAND i samarbete med företag, skolor och kommuner. Syftet är att visa upp för ungdomar att det finns många olika jobb och bra arbetsplatser i Dalsland samt att skapa mötesplatser för ungdomar med branscherna industri, hantverk, teknik, data/it, jord, skog och trä.

Projekttiden är 231001-241231.

Nu startar vi!

Det är fantastiskt att vara igång med projektet efter en lång tid av planering. Efter att ha rekryterat personal kör vi igång med att skapa kontakt med Dalslands ungdomar och sjösätta alla aktiviteter.

Projektledare är Hanna Åkerlund (bilden).
Hanna når ni på:
hanna@ettdalslanditillvaxt.se 
Tel: 072 219 88 16

Projektansvarig är Irene Malmberg
irene@ettdalslanditillvaxt.se
Tel: 079 353 56 43

Projektet i Sociala Media: 
Facebook 
Instagram
TikTok

Data/IT-Event 

Det finns massor av jobb inom Data och IT i Dalsland. 25 november fokuserar vi på detta!
Under dagen arrangeras workshops och prova-på i Rådahallen Mellerud. På kvällen blir det LAN/GIBBA och turnering på Stinsen Mellerud.

PÅ GÅNG I PROJEKTET 

__________________________________

8/11 kl 16-17:30
Studiebesök Ahlstrom/Billingsfors Bruk

Anmälan: hanna@ettdalslanditillvaxt.se

__________________________________

25/11
Data/IT-event i Mellerud

10-16
Rådahallen Mellerud
Workshops och prova på

16-00 Stinsens ungdomsgård
LAN/GIBBA & turnering

__________________________________

5/12 kl 15:30
Studiebesök HAVD Group Purtech AB

Anmälan: hanna@ettdalslanditillvaxt.se

 

 

__________________________________