ADR Farligt Gods

Missa inte detta kurstillfälle där Rexcell Tissue & Airlaid AB erbjuder utbildningsplatser till eDITs medlemmar!

Var:                     Rexcell, Bruksvägen 6, Skåpafors

Kursdatum:     7 november 2018

Tid:                     Kl 09.30 – 16.00

Pris via eDIT:   2200 kr per person, inkl lunch. Moms tillkommer.

Sista anmälningsdatum 31 oktober 2018.

Utbildningsinnehåll

  • Klassning, märkning och etikettering av farligt gods
  • Upprättande av dokument
  • Avsändaransvar
  • Mottagaransvar
  • Farligt godslistor
  • Funktionsspecifika rutiner och krav
  • Nödläge och transportskydd

ADR Farligt Gods

Enligt kapitel 1.3 i föreskrifterna i ADR-S ska alla medarbetare som deltar i hanteringen av farligt gods ha lämplig utbildning. Utbildningen ska innehålla en allmän del, en funktionsspecifik del samt en säkerhetsanpassad del. Utbildningen ska uppdateras regelbundet med hänsyn till nya krav.

Mål

Efter genomgången utbildning uppfyller kursdeltagarna ovan nämnda krav och ska kunna hantera farligt gods på ett ändamålsenligt sätt.

Samarbete med de bästa

RSM&CO är ett konsult- och utbildningsföretag med ca 70 medarbetare som i mer än 25 år hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. Utbildningarna är populära och det beror bland annat på att alla kursledare även är verksamma konsulter inom sitt område. Det ger en unik möjlighet att förmedla hur teori omsätts till praktisk handling.

Vem bör gå?

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods på väg, t.ex. personer som lastar, lossar, avsänder, mottar, förpackar eller personer som transporterar farligt gods i värdeberäknad mängd. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Anmälningsregler

Anmälan är bindande och sker via detta anmälningsformulär. Ange företagsnamn/organisation, antal deltagare med för- och efternamn, organisationsnummer samt fakturaadress. Kursavgiften faktureras av eDIT och skall vara erlagd före kursstart. Moms tillkommer på alla kursavgifter.

VÄLKOMMEN!

Ladda ner pdf

Kursledare

Utbildningen hålls av examinerad säkerhetsrådgivare.