eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

På gång:
December

1:a Dec kl17:30 Energirådgivning för företag!
Plats: Sparbanken Mellerud samt Webben 
Anmälan: anmalan@ettdalslanditillvaxt.se

____________________

 

Kompetensutveckling för anställda är en bra investering och avgörande för ett företags överlevnad!

Kunskap i Dalsland!

Vi utbildar det dalsländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av vår kompetensenkät, av samtal och möten med företag i vårt landskap där vi fokuserar på de önskemål och behov som finns. Utbildningarna genomförs verksamhetsnära i Dalsland.

Tillsammans med människor, näringsliv och kommuner vill vi driva Dalsland framåt.

Bli medlem

Energirådgivning för företag!

Föreläsning & diskussion

Torsdag 1 dec, kl. 17:30 på Sparbanken i Mellerud

Webbdeltagande från 18:00

Vi bjuder på fika.

Anmälan: anmalan@ettdalslanditillvaxt.se

anmäl före 29 nov., ange närvaro på plats eller web

 Medarrangörer:

Energirådgivning

Framtidsstudie eDIT!

eDIT – ett Dalsland I Tillväxt, har under 2020 tillsammans med Dalslandskommunerna kommit överens om att genomföra en framtidsstudie för att hitta de rätta formerna för eDIT’s verksamhet. Studien har finansierats av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Studien har visat att förutom finansiärerna har kommunerna, näringslivet och andra aktörer i Dalsland alla varit positiva till eDIT’s verksamhet och bidragit med synpunkter på eDIT’s framtida inriktning.

Vi kommer nu att styra verksamheten enligt ett flertal av studiens förslag, som också är i linje med eDIT’s grundidéer.

 

Läs Framtidsstudien i sin helhet här:

Har du förslag, synpunkter och vill du dela med dig av dina tankar kring eDITs verksamhet hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Hur mår
företagen i
Dalsland?

Vi uppmanar företagare i Dalsland att ni hör av er till eDIT: Vi vill veta hur ni mår, hur det går för er och vad ni tror om tiden framöver. Vi vill belysa och lyfta de behov som ni har genom att skriva en rad om er här!

Vill du dela med dig och berätta om hur ditt företag mår hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, Fallskydd, Ställningsbygge, Motorsåg etc.
Läs mer

Enkätsvar 2019

2019 års kompetensenkät och dess resultat presenteras här: