Välkommen till eDIT’s höstmöte!
Med två intressanta föreläsningar

Tid:16 november 2021 kl. 18:30
Plats: Dalslands sjukhus, gamla matsalen

Anmälan senast måndag 15 november till: info@ettdalslanditillvaxt.se

Program

 • “Det aktuella ekonomiska läget” Hur påverkar det vårt näringsliv och oss som privatpersoner?
  Magnus Olsson, VD på Dalslands Sparbank 
 • Vi bjuder på fika
 • Info om våra verksamheter
  • Fenixz; möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling
  • Funktionsnätverk
  • Ungdomsprojekt IT, Hantverk o Teknik
  • “Dalsland kommer på besök 2.0”
  • Nya möjliga verksamheter 
 • Medlemsmöte
  • Medlemsavgifter för 2022
  • Utse en vakans av två revisorer
  • Beslut om stadgeändring 
 • Campus Dalsland Vad innebär det? Hur ser planerna ut?
  Kristina Sandström, Projektledare Campus Dalsland