Kraftsamling Dals-Ed

“Kraftsamling Dals-Ed är ett projekt som ska skapa förutsättningar för hållbar utveckling i vår kommun. Förutsättningar ska skapas här hos oss, av oss själva. Kraftsamling Dals-Ed ska sammanknyta och koordinera det engagemang samt de insatser som redan finns, och därtill inspirera till nya. På så vis kan Dals-Ed frodas och vara en framgångsrik småkommun “på sitt eget sätt.” Läs mer här