Styrelsen har representanter från alla verksamheter som föreningen riktar sig till:

företagarna
Större företag
Skola
Dals-Eds kommun
Dalslands Sparbank

Ordförande:

Annika Andersson, större företag

E-post: annika@sjb-bygg.se

Ledarmöter:

Janerik Gunnarson, företagarna

E-post: jg@edicon.nu

Ulrika Hedkrok, företagarna

E-post: info@ettdalslanditillvaxt.se

Jonas Månsson, Skola

E-post: jonas.mansson@utb.dalsed.se

Anna Johansson, Dals-Eds Kommun

E-post: anna.johansson@dalsed.se

Magnus Åkesson, Dals-Eds Kommun

E-post: magnus.akesson@dalsed.se

Sofia Falkman, Dalslands Sparbank

E-post: sofia.falkman@dalsbank.se

Verksamhetsledare:

Ulrika Hedkrok, Tel: 0730- 35 58 50
E-post: info@ettdalslanditillvaxt.se