Kompetenskartläggning 2018

För att kunna kartlägga utbildningsbehoven hos företag/arbetsgivare i Dalsland tog eDIT fram en kompetensenkät som skickades ut till eDITs medlemmar samt via kommunernas näringslivsutvecklare till övriga företag/arbetsgivare i samtliga Dalslandskommuner.

Resultatet visar på stort behov av kompetensutveckling. eDIT fick svar från 76 företag runt om i Dalsland som representerar 2400 anställda. Detta ger ett fantastiskt underlag och insikt i vilka slags utbildningar som verksamheterna i Dalsland har behov av.