eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

Excel utbildning Grund – Fulltecknad!

När: 8 september

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Motorsågsutbildning nivå A – Fulltecknad!

När: 1 oktober

Plats: Dalslands Skogsskola, Ed

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Excel utbildning Fortsättning

När: 20 oktober

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

Excel utbildning Avancerad

När: 21 oktober

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

Motorsågsutbildningar nivå AB

När:
28 oktober
3-5 november
10 november

För mer info och anmälan klicka här:

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp samt praktiska övningsdagar i skogen.

____________________

 

Heta Arbeten
Fulltecknad!

När: 3 november

Plats: SJB AB, Industrigatan 9, Ed

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Fallskyddsutbildning – Arbete på hög höjd

När: 18 november

Plats: SJB AB, Industrigatan 9, Ed

För mer info och anmälan klicka här:

 

Motorsågsutbildningar nivå C

När: 1-3 december

För mer info och anmälan klicka här:

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp samt praktiska övningsdagar i skogen.

____________________

Långsiktigt hållbart (arbets)liv

Denna tvådagarsutbildning kommer äga rum i januari 2021:

När: Exakta datum meddelas här.

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

Mer info kommer!

____________________

Bli medlem

Framtidsstudie eDIT!

Nu genomförs en framtidsstudie av eDITs verksamhet. En utredning för att tydliggöra eDITs roll och funktion och gränssnitt mot t ex kommunerna, önskad av eDIT och Dalslandskommunerna. Det övergripande syftet med studien är att långsiktigt säkra en framgångsrik verksamhet där eDIT blir en naturlig plattform som samlar näringsliv, kommuner, skola och föreningar i Dalsland. En sektorsöverskridande samverkansarena som engagerar och inspirerar till gemensamma insatser för t ex höjd kompetensnivå och säkrad kompetensförsörjning i landskapet.  Tillsammans skapar vi förutsättningar för Ett Dalsland i Tillväxt!

Framtidsstudien leds av Thomas Forslin
www.forslinsfabriken.se

Har du förslag, synpunkter och vill du dela med dig av dina tankar kring eDITs verksamhet hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Behöver du kompetensutveckla din personal?

Högskolan Väst erbjuder färdiga flexibla uppdragsutbildningar till företag (juridisk person) och kommuner. Kurser inom ledarskap och organisation, projektledning, marknadsföring på sociala medier samt digitalisering och processutveckling. Kurserna är på 5 hp och du som deltagare kan välja om du vill resa till Trollhättan eller vara med live via webben. Alla föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Kurserna har fem utbildningstillfällen och går på femtedelsfart.

I oktober startar följande kurser. Läs mer i länkarna nedan:

sociala medier som marknadsföringsverktyg
digitalisering och processutveckling
ledarskapsprogram
organisation och ledarskap
projektledning

Hur mår
företagen i
Dalsland?

Vi uppmanar företagare i Dalsland att ni hör av er till eDIT: Vi vill veta hur ni mår, hur det går för er och vad ni tror om tiden framöver. Vi vill belysa och lyfta de behov som ni har genom att skriva en rad om er här!

Vill du dela med dig och berätta om hur ditt företag mår hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Kompetensutveckling för anställda är en bra investering och avgörande för ett företags överlevnad!

Kunskap i Dalsland!

Vi utbildar det dalsländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av vår kompetensenkät, av samtal och möten med företag i vårt landskap där vi fokuserar på de önskemål och behov som finns. Utbildningarna genomförs verksamhetsnära i Dalsland.

Tillsammans med människor, näringsliv och kommuner vill vi driva Dalsland framåt.

eDIT samverkar med Gröna Klustret Nuntorp

Snabba förändringar i samhället kräver en kontinuerlig kompetensutveckling och många företag i Dalsland är i stort behov av kompetenshöjande insatser. Vi erbjuder en rad olika utbildningar bland annat inom ledarskap, officepaketet och diverse kravutbildningar såsom t ex Fallskydd, Heta Arbeten och Motorsågsutbildning.
Utbildningssatsningen görs i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp. Håll utkik efter höstens utbildningar som läggs upp kontinuerligt.
Varmt välkommen till våra utbildningar.

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, Fallskydd, Ställningsbygge, Motorsåg etc.
Läs mer

Dalslandnatten – 2 april 2020 skjuts på framtiden!

Föreningen Ett Dalsland i Tillväxt – eDIT har på kort tid gjort ett betydande avtryck i Dalsland. Tillsammans med kommuner och näringsliv har ett stort antal kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter genomförts. Den stora rekryteringssatsningen på Junibacken i Stockholm i januari 2019 med nästan 600 besökare och den påföljande Dalsland bjuder på frukost med politik och näringsliv har mycket tydligt satt Dalsland och dess möjligheter på kartan. Allt följdes upp med en Dalslandsfrukost på Dalslands Center i maj då ca 140 representanter från näringsliv, organisationer, region och kommuner samlades för överläggningar om Dalslands möjligheter och utmaningar.


Den resa som eDIT är inne i har gått väldigt fort och det krävs nu att verksamheten konsolideras bland annat genom en process med kommunerna där uppdrag och roller tydliggörs. Till detta kommer naturligt den långsiktiga finansieringsfrågan.


Det innebär att den planerade aktiviteten Dalslandnatten i april 2020 skjuts på framtiden. Dalslandnatten är riktad mot Dalslands alla åttondeklassare, med ambitionen att tidigt visa upp Dalslands möjligheter till intressanta och utmanande jobb för vår ungdom.
Styrelsen för eDIT vill understryka att det finns en mycket stor samsyn kring vikten av och det positiva i eDITs verksamhet men också att det är angeläget att säkra en stabil plattform för det fortsatta arbetet i fullt samarbete med kommuner och näringsliv.

Enkätsvar 2019

2019 års kompetensenkät och dess resultat presenteras här: