eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

Excel utbildning Grund – Fulltecknad!

När: 8 september

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Excel utbildning Fortsättning

När: 20 oktober

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

Excel utbildning Avancerad

När: 21 oktober

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

Kravutbildningar

3/11 Heta Arbeten

10/11 Fallskydd med utökade praktiska moment

11/11 Fallskydd med utökade praktiska moment

Plats: Företagsförlagd i Ed, Dalsland

Mer info inom kort!

 

Långsiktigt hållbart (arbets)liv

Denna tvådagarsutbildning kommer äga rum i januari 2021:

När: Exakta datum meddelas här inom kort.

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

Mer info kommer!

____________________

Bli medlem

Välkommen
till
eDITs Årsmöte!

Måndag 25 maj kl 18:30 – 20:30
Utvecklingscenter, Ed
Välj om du vill deltaga fysiskt eller digitalt. För mer info och anmälan läs mer i Kallelsen här:

Övriga Årsmöteshandlingar hittar du här:

Kompetensutveckling för anställda är en bra investering och avgörande för ett företags överlevnad!

Kunskap i Dalsland!

Vi utbildar det dalsländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av vår kompetensenkät, av samtal och möten med företag i vårt landskap där vi fokuserar på de önskemål och behov som finns. Utbildningarna genomförs verksamhetsnära i Dalsland.

Tillsammans med människor, näringsliv och kommuner vill vi driva Dalsland framåt.

eDIT samverkar med Gröna Klustret Nuntorp

Snabba förändringar i samhället kräver en kontinuerlig kompetensutveckling och många företag i Dalsland är i stort behov av kompetenshöjande insatser. Vi erbjuder en rad olika utbildningar bland annat inom ledarskap, officepaketet och diverse kravutbildningar såsom t ex Fallskydd, Heta Arbeten och Motorsågsutbildning.
Utbildningssatsningen görs i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp. Håll utkik efter höstens utbildningar som läggs upp kontinuerligt.
Varmt välkommen till våra utbildningar.

Enkätsvar 2019

Årets kompetensenkät och dess resultat presenteras här:

Dalslandnatten – 2 april 2020 skjuts på framtiden!

Föreningen Ett Dalsland i Tillväxt – eDIT har på kort tid gjort ett betydande avtryck i Dalsland. Tillsammans med kommuner och näringsliv har ett stort antal kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter genomförts. Den stora rekryteringssatsningen på Junibacken i Stockholm i januari 2019 med nästan 600 besökare och den påföljande Dalsland bjuder på frukost med politik och näringsliv har mycket tydligt satt Dalsland och dess möjligheter på kartan. Allt följdes upp med en Dalslandsfrukost på Dalslands Center i maj då ca 140 representanter från näringsliv, organisationer, region och kommuner samlades för överläggningar om Dalslands möjligheter och utmaningar.


Den resa som eDIT är inne i har gått väldigt fort och det krävs nu att verksamheten konsolideras bland annat genom en process med kommunerna där uppdrag och roller tydliggörs. Till detta kommer naturligt den långsiktiga finansieringsfrågan.


Det innebär att den planerade aktiviteten Dalslandnatten i april 2020 skjuts på framtiden. Dalslandnatten är riktad mot Dalslands alla åttondeklassare, med ambitionen att tidigt visa upp Dalslands möjligheter till intressanta och utmanande jobb för vår ungdom.
Styrelsen för eDIT vill understryka att det finns en mycket stor samsyn kring vikten av och det positiva i eDITs verksamhet men också att det är angeläget att säkra en stabil plattform för det fortsatta arbetet i fullt samarbete med kommuner och näringsliv.

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, Fallskydd, Ställningsbygge, Motorsåg etc.
Läs mer