eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

Med anledning av Coronapandemin skjuts utbildningen på framtiden!

Excel utbildning Fortsättning
När: Nytt datum meddelas i god tid innan kursstart!
(28 april 2020) 

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

Med anledning av Coronapandemin skjuts utbildningen på framtiden!

Excel utbildning Grund
När: Nytt datum meddelas i god tid innan kursstart!
(31 mars 2020)

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Teknikcollege Handledarutbildning
(en kostnadsfri utbildning för Teknikföretag och tillverkande företag)

När: 27 februari 2020

Plats: Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, Dals-Långed

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Excel Fördjupning kurs

När: 14 november 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Kravutbildningar

27/11 Arbete på väg (nivå 1-2)

28/11 Heta Arbeten

29/11 Travers inkl. Säkra Lyft

 Plats: Norra Moränvägen 4, Ed

För mer info och anmälan klicka här:

 

HLR – Kursen som räddar liv!

När: 8 oktober 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Framtidens Ledarskap

Denna tredagarsutbildning äger rum vid följande datum under hösten 2019:

När:
Måndagen den 21 oktober
Onsdagen den 6 november
Onsdagen den 4 december

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Excel Grundläggande kurs

När: 24 oktober 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

 

Höstens informationsträff för näringslivet

Upptakt Dalslandnatten!

När: 25 september 2019

Plats: Stadshotellet i Åmål, kl. 14:00 – 16:00

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

ADR 1:3 Farligt Gods

När: 29 augusti

Plats: Norra Moränvägen 4, Ed

Utbildning för personer delaktiga vid transport och förflyttning av visst farligt gods.

För mer info och anmälan klicka här:

___________________________

 

Bli medlem

Med anledning av Coronaviruset
är
eDITs årsmöte INSTÄLLT!

 

Vi återkommer med mer information och förslag på nytt datum längre fram.

 

Kompetensutveckling för anställda är en bra investering och avgörande för ett företags överlevnad!

Vinsterna med kompetensutveckling är många, säger Lise Björevall VD på Rikstvätt Bengtsfors. Det innebär inte bara förmånen att få uppdatera sig, det är också en nödvändighet. Alla branscher är i ständig förändring och det är ett måste för företaget att hänga med för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Via eDIT får vi tillgång till behovsanpassade och verksamhetsnära utbildningsinsatser i Dalsland.

Kunskap i Dalsland!

Vi utbildar det dalsländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av vår kompetensenkät, av samtal och möten med företag i vårt landskap där vi fokuserar på de önskemål och behov som finns. Utbildningarna genomförs verksamhetsnära i Dalsland.

Tillsammans med människor, näringsliv och kommuner vill vi driva Dalsland framåt.

eDIT samverkar med Gröna Klustret Nuntorp

Snabba förändringar i samhället kräver en kontinuerlig kompetensutveckling och många företag i Dalsland är i stort behov av kompetenshöjande insatser. eDIT erbjuder en rad olika utbildningar bland annat inom ledarskap, officepaketet och HLR. Utbildningssatsningen görs i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp.

Håll utkik – utbildningarna läggs upp kontinuerligt.

Varmt välkommen till våra utbildningar.

Enkätsvar 2019

Årets kompetensenkät och dess resultat presenteras här:

Dalslandnatten – 2 april 2020 skjuts på framtiden!

Föreningen Ett Dalsland i Tillväxt – eDIT har på kort tid gjort ett betydande avtryck i Dalsland. Tillsammans med kommuner och näringsliv har ett stort antal kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter genomförts. Den stora rekryteringssatsningen på Junibacken i Stockholm i januari 2019 med nästan 600 besökare och den påföljande Dalsland bjuder på frukost med politik och näringsliv har mycket tydligt satt Dalsland och dess möjligheter på kartan. Allt följdes upp med en Dalslandsfrukost på Dalslands Center i maj då ca 140 representanter från näringsliv, organisationer, region och kommuner samlades för överläggningar om Dalslands möjligheter och utmaningar.


Den resa som eDIT är inne i har gått väldigt fort och det krävs nu att verksamheten konsolideras bland annat genom en process med kommunerna där uppdrag och roller tydliggörs. Till detta kommer naturligt den långsiktiga finansieringsfrågan.


Det innebär att den planerade aktiviteten Dalslandnatten i april 2020 skjuts på framtiden. Dalslandnatten är riktad mot Dalslands alla åttondeklassare, med ambitionen att tidigt visa upp Dalslands möjligheter till intressanta och utmanande jobb för vår ungdom.
Styrelsen för eDIT vill understryka att det finns en mycket stor samsyn kring vikten av och det positiva i eDITs verksamhet men också att det är angeläget att säkra en stabil plattform för det fortsatta arbetet i fullt samarbete med kommuner och näringsliv.

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, HLR, Mobil Arbetsplattform, Säkra Lyft etc.
Läs mer