eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

ADR 1:3 Farligt Gods

När: 29 augusti

Plats: Norra Moränvägen 4, Ed

Utbildning för personer delaktiga vid transport och förflyttning av visst farligt gods.

För mer info och anmälan klicka här:

___________________________

 

Höstens informationsträff för näringslivet

Upptakt Dalslandnatten!

När: 25 september 2019

Plats: Stadshotellet i Åmål, kl. 14:00 – 16:00

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

 

HLR – Kursen som räddar liv!

När: 8 oktober 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Framtidens Ledarskap

Denna tredagarsutbildning äger rum vid följande datum under hösten 2019:

När:
Måndagen den 21 oktober
Onsdagen den 6 november
Onsdagen den 4 december

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Excel Grundläggande kurs

När: 24 oktober 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

 

Excel Fördjupning kurs

När: 14 november 2019

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

För mer info och anmälan klicka här:

____________________

Kravutbildningar

27/11 Arbete på väg (nivå 1-2)

28/11 Heta Arbeten

29/11 Travers inkl. Säkra Lyft

 Plats: Norra Moränvägen 4, Ed

För mer info och anmälan klicka här:

 

Bli medlem

Välkommen till en höst fylld av spännande utbildningar!

eDIT samverkar med Gröna Klustret Nuntorp

Snabba förändringar i samhället kräver en kontinuerlig kompetensutveckling och många företag i Dalsland är i stort behov av kompetenshöjande insatser. Med start hösten 2019 erbjuder eDIT en rad olika utbildningar bland annat inom ledarskap, officepaketet och HLR. Utbildningssatsningen görs tillsammans med Gröna Klustret Nuntorp och Kunskapsförbundet Väst.

Håll utkik – utbildningarna läggs upp kontinuerligt.

Varmt välkommen till våra utbildningar.

Enkätsvar 2019

Årets kompetensenkät och dess resultat presenteras här:

Dalslandnatten – 2 april 2020

eDIT i samarbete med det dalsländska Näringslivet, Dalslands Sparbank, Dalslands kommuner & Skola presenterar “Dalslandnatten” – ett event för framtidens kompetensförsörjning för näringslivet och våra dalsländska skolungdomar.

Många företag är i stort behov av arbetskraft och vi behöver bli fler i Dalsland. Våra ungdomar spelar en nyckelroll för framtidens kompetensförsörjning.  “Dalslandnatten” handlar om att förmedla en känsla och så ett frö om vad Dalsland erbjuder för framtidsmöjligheter för att kunna jobba, leva och bo i landskapet.

Håll utkik – mer info kommer!

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, HLR, Mobil Arbetsplattform, Säkra Lyft etc.
Läs mer